به گزارش افکارنیوز ، امام صادق (علیه السلام) فرمود:

خواب شخص روزه دار عبادت است،

خاموشی اش تسبیح است،

عملش مقبول درگاه خداوند،

دعایش مستجاب است.

منبع : من لایحضر الفقیه جلد 2 صفحه 391