به گزارش افکارنیوز،

الف: آن که روز فطر اوّلین روزی است که پس از یک ماه روزه گرفتن، خداوند متعال در آن اجازه خوردن و آشامیدن را به بندگانش داده است لذا حق تعالى دوست دارد که مردم در این روز اجتماع کرده و او را حمد نموده و تقدیسش نمایند.

ب: اجتماع مردم جهت حمد و سپاس در برابر نعمت هایی که خداوند متعال بر بندگانش منّت نهاده به وسیله اقامه نماز و پرداخت زکات فطره و.... [1]

 

پی نوشت :

[1] - علل الشرائع-ترجمه ذهنى تهرانى، ج‌1، ص 851

کتاب پرسش ها و پاسخ های نماز، سید حسن موسوی (مرکز تخصصی نماز)