به گزارش افکارنیوز ، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

یا علی هفت چیز اگر در کسی باشد حقیقت ایمان را درک کرده و تمام درهای بهشت برویش باز می شود:

1) کسی که وضویش را به صورت کامل بگیرد.

2) نمازش را با رعایت تمام آداب و احکام نیکو به جا آورد.

3) کسی که وجوهات و زکات مالش را بپردازد.

4) خشم و غضب خود را نگهدارد.

5) زبانش را از حرام حفظ نماید.

6) برای گناهانی که انجام داده شبانه روز طلب استغفار و بخشش کند.

7) خیر خواه اهل بیت من باشد.

 

منبع : روضه بحار جلد 1 صفحه 57