سرویس مذهبی افکار- امام صادق عليه السّلام فرمود:
مؤمن را سزاوار است که داراى هشت خصلت باشد:

۱ - هنگام شدائد با وقار باشد.
۲ - هنگام بلا شکیبا باشد.
۳ - در فراوانى نعمت سپاسگزار باشد.
۴ - به آنچه خدا روزیش کرده قانع و خرسند باشد.
۵ - به دشمنانش ستم نکند.
۶ - بارش را بر دوستانش نیفکند.[به خاطر دوستانش متحمل گناه نشود]
۷ - بدنش از او در رنج و مشقت باشد.(از بسیارىِ عبادت و قضاء حوائج مردم)
۸ - مردم از ناحیه او در آسایش باشند.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَکُونَ فِیهِ ثَمَانِی خِصَالٍ:
وَقُوراً عِنْدَ الْهَزَاهِزِ، صَبُوراً عِنْدَ الْبَلَاءِ، شَکُوراً عِنْدَ الرَّخَاءِ، قَانِعاً بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ
لَا یَظْلِمُ الْأَعْدَاءَ وَ لَا یَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ، بَدَنُهُ مِنْهُ فِی تَعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ

اصول کافی جلد 2 باب خصال المؤمن