به گزارش افکارنیوز،

در مورد بازی های آنلاین مثل بازی کلش اف کلنز (و تراوین و ....) نظر مراجع تقلید چه می باشد؟

پاسخ:

مقام معظم رهبری: 

اگر در این بازی بازنده چیزی را به برنده واگذار میکند که ارزش مالی دارد حکم قمار را دارد و جایز نمی باشد.

و همچنین خرید و فروش آن مقدار اعتباری که برنده از بازنده بدست آورده است جایز نمی باشد.[1]

آیت الله سیستانی:

به طوری کلی بازی های آنلاین که ادامه آن توسط کاربر نیاز به استمرار و پی گیری مجدد دارد و اکانت های آن فی الجمله مورد معامله قرار می گیرد (هر چند فرد قصد خربد و فروش آن را نداشته باشد) اجازه داده نمی شود لکن مکلف می تواند به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم مراجعه نماید.[2]

آیت الله وحید خراسانی:

احتیاطاً بازی نکنید یا در این مسأله به مجتهد دیگری که بعد از معظم له از بقیه ی مجتهدین عالمتر است رجوع نمایید.