سرویس مذهبی افکار- فردى مى گفت: روزى به غلامى رسيدم و صحبتى با او كردم كه بسيار در من اثر گذاشت .
در فصل زمستان او را دیدم که لباس کمى برتن داشت، از او پرسیدم: چرا لباس کافى نپوشیده اى؟
گفت: لباسى در اختیار ندارم.

گفتم: چرا از کسى طلب نمى کنى؟
غلام گفت: بنده حق ندارد به غیر از مولایش از کسى چیزى بخواهد.
گفتم: راست گفتى، چرا از مولایت تقاضا نمى کنى؟
گفت: مولایم مرا در این حال مى بیند، اگر مى خواست به من مى داد.
فهمیدم که راه و روش بندگى در پیشگاه مولاى حقیقى(یعنى خداوند متعال) راه و روش این غلام است.

بندگى راز آفرينش : ۱/۱۲۲.