به گزارش افکارنیوز،

حضرت علی(ع) امام اول شیعیان جهان طی حدیثی "درباره خرید خانه" می فرمایند: 

"سَل عَنِ الرَّفیقِ قَبلَ الطَّریقِ، وَ عَنِ الجارِ قَبلَ الدّارِ".

پیش از سفر درباره همسفران و پیش از [خرید] خانه درباره همسایه‌های آن تحقیق کن.

منبع: کافی(اسلامیه)، ج۸، ص۲۴