به گزارش افکارنیوز ، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند :

هر مسلمان بر مسلمان دیگر، شش حق دارد:

هنگام ملاقات بر او سلام نماید.

هنگام مریضى از او عیادت نماید.

وقتى عطسه زد او را به جمله یرحمک اللّه، دعا کند.

وقتى از دنیا رفت در مراسم او شرکت کند.

هنگامى که او را دعوت کرد،اجابت نماید.

آنچه براى خود مى خواهد، براى او هم دوست بدارد وآنچه براى خود نمى پسندد، براى او هم روا ندارد.

منبع :بحارالأنوار