به گزارش افکارنیوز ، امام صادق علیه ‌السلام فرمودند :

پدرم مرا به سه چیز ادب آموخت و از سه چیز نهی فرمود.

سه نکته ادب این بود که فرمود:

 فرزندم! هرکس با دوست بد بنشیند سالم نمى ماند.

 و هر کس گفتارش را کنترل نکند پشیمان مى شود.

 و هر کس به جایگاه هاى بد وارد شود مورد بدگمانى قرار مى گیرد (زیر سؤال مى ‌رود).

و آن سه چیز که مرا از آن نهى فرمود:

دوستى با کسى که چشم دیدن نعمت کسى را ندارد.

️ و با کسى که از مصیبت دیگران شاد مى شود.

و دوستی  با سخن چین.

 

منبع : تحف العقول ص376