به گزارش افکارنیوز ، شخصی به محضر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و از فقر خود شکایت کرد.

حضرت به او فرمود : هر وقت داخل خانه ات شدی

1) سلام کن هرچند کسی در خانه نباشد.

2) بر من صلوات بفرست.

3) سپس سوره قل هو الله احد را یک مرتبه بخوان ، تا فقرت برطرف شود.

 آن مرد چنین کرد و چیزی نگذاشت که آن قدر رزق و روزی اش زیاد شد که به همسایگانش نیز کمک مالی می کرد.

 

منبع : اسرار الصلاه، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، ص 262