به گزارش افکارنیوز،

ازدحام زائران ایرانی پشت دروازه ورودی مرز مهران در عراق به دلیل طوفان دیشب و مسدودی راههای ارتباطی را مشاهده می کنید.