به گزارش افکارنیوز،

کودکی فقیر با وجود آنکه پولی برای تهیه لوازم پذیرایی از زوار اربعین نداشت، با یک پارچ آب و یک لیوان به استقبال زائران رفت.

 

عکس/پذیرایی بی ریای یک کودک فقیر از زائران اربعین