به گزارش افکارنیوز، رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند :

در روز جمعه فراوان بر من صلوات فرستید ، که هر کس درودش بر من بیشتر باشد ، مقام و منزلتش به من نزدیک تر است .

 و هر کس روز جمعه صد بار بر من صلوات بفرستد ، در روز قیامت با چهره نورانى محشور مى شود.

و هر کس در روز جمعه هزار بار بر من صلوات فرستد ، چشم از دنیا نبندد تا جایگاهش را در بهشت ببیند.

 

منبع : آثارالصادقین ، ج 11 ، ص 216