برکت درزندگی

به گزارش افکارنیوز ، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند :

هرکس که واردخانه خود شود ، حمد و توحید را قرائت نماید،

خداوند فقر را از خانه او دور کرده وبرکت زندگی او را به حدّی زیاد می کند که به همسایگانش نیز می رسد.

 

منبع : کتاب خواص قران کریم