به گزارش افکارنیوز ، چهار خصلت است آدمی را به بهشت دعوت می کند:

1) پنهان داشتن مصیبت

2) پنهان داشتن صدقه

3) نیکی به پدر مادر

4) فراوان لااله الاالله گفتن

"آیت الله مجتهدی ره "

 

منبع : احادیث الطلاب ص ۴۶۷