به گزارش افکارنیوز،

پس از دو ماه محرم و صفر پرچم مشکی گنبد حرم امام حسین(ع) در ماه ربیع تعویض شد .