به گزارش افکارنیوز ، آقا امام باقر علیه السّلام فرمودند:

هر زنی که هفت روز شوهرش را خدمت کند، خداوند هفت در دوزخ را به روی او ببندد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید, تا از هر در که خواهد وارد شود و فرمودند:

هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند مگر آن که این عمل او برایش بهتر از یک سال باشد.

که روزهایش را روزه بگیرد و شبهایش را به عبادت سپری کند.

 

منبع : وسائل الشیعه، ج۱۴ ص۱۲۳