به گزارش افکارنیوز ، در روایات وارد شده است که پنج چیز قلب آدمی را نورانی می‌کند:

1) زیاد قل هوالله احد را خواندن

2) کم خوردن

3) نشستن با علماء

4) نماز شب خواندن

5) و راه رفتن در مساجد

منبع :مواعظ العددیه ص۲۵۸