به گزارش افکارنیوز ، حضرت شعیب میگفت :

گناه نکنید که خدا بر شما بلا نازل میکند.. یکی آمد و گفت من خیلی هم گناه کردم ولی خدا اصلا بلایی بر من نازل نکرده! خداوند به حضرت‌شعیب وحی میکند که به او بگو اتفاقا تو سر تا پا در زنجیر هستی..

آن فرد از حضرت شعیب درخواست نشانه میکند. خداوند میگوید به او بگو که عباداتش را فقط به عنوان تکلیف انجام میدهد و هیچ لذتی از آنها نمیبرد..

امام صادق (علیه السلام) فرمودند : خداوند کمترین کاری که درباره گناهکار انجـام مـیدهد این است کـه او را از لـذّت مـناجـات محـروم می سـازد.

 

منبع : معراج‌السعادة صفحه۶۷۳