به گزارش افکارنیوز ، در قیامت بارها میان اهل بهشت و جهنم گفت و گو رخ می دهد ٬ که قرآن ترسیمی از آن گفت و گوها را بیان فرموده است٬ یکی از آن صحنه ها که در سوره مدثر آمده این است که:

اهل بهشت از مجرمان می پرسند: چه عاملی شما را به دوزخ روانه کرد؟

آنها می گویند : ۴ عامل :

۱) « لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلّینَ »

پای بند به نماز نبودیم .

۲) « لَمْ نَکُ نُطْعِمُ المِسْکینَ »

به گرسنگان اعتنا نمی کردیم.

۳) « کُنّا نَخوُضُ مَعَ الْخائِضینَ »

ما در جامعه فاسد هضم شدیم .

۴) « کُنّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدّین »

قیامت را هم نمی پذیرفتیم.

منبع : سوره مدثر