به گزارش افکارنیوز،

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرمایند:

انسان به همان کسی واگذار می شود که به او امید بسته است واگر انسان جز به خدا امید نبندد به غیر خدا واگذار نمی شود.

 

کنزالعمال حدیث ۵۹۰۹