به گزارش افکارنیوز،

رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی‌ لله‌ علیه‌ و ‌آله:

هشت تن هستند که در روز قیامت، دشمن‌ترین کسان نزد خداوند خواهند بود: دروغگویان؛ مستکبران؛ کسانی که کینه برادرشان را در سینه نگه می‌‌دارند و چون آنان را ببینند برایشان سوگند می‌‌خورند [که دوستشان دارند].

کسانی که چون به سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند، درنگ کنند و کُندی نمایند و چون به سوی شیطان و کارهایش خوانده شوند، بشتابند؛

کسانی که هرگاه آزمندی دنیا برایشان جلوه‌ گر شود، آن را با سوگندهایشان، برای خود حلال می‌‌شمرند؛ گرچه بدان حقی نداشته باشند.

 سخن‌‌چینان؛ تفرقه ‌اندازان میان برادران؛ و کسانی که برای بی ‌گناهان، لغزش می‌‌جویند و می‌‌تراشند. خدای رحمان و عزّ وجلّ، اینان را پلید می‌شمارد.

متن حدیث: 

ثَمانِیَةٌ أبغَضُ خَلیقَةِ اللّه‌ِ إلَیهِ یَومَ القِیامَةِ: السَّقّارونَ ؛ وهُمُ الکَذّابونَ ، وَالخَیّالونَ ؛ وهُمُ المُستَکبِرونَ ، وَالَّذینَ یَکنِزونَ البَغضاءَ لاِءِخوانِهِم فی صُدورِهِم فَإِذا لَقوهُم حَلَفوا لَهُم ، وَالَّذینَ إذا دُعوا إلَی اللّه‌ِ ورَسولِهِ کانوا بِطاءً وإذا دُعوا إلَی الشَّیطانِ وأمرِهِ کانوا سِراعا ، وَالَّذینَ لا شَرِفَ لَهُم طَمَعٌ مِنَ الدُّنیا إلاَّ استَحَلّوهُ بِأَیمانِهِم وإن لَم یَکُن لَهُم بِذلِکَ حَقٌّ ، وَالمَشّاؤونَ بِالنَّمیمَةِ ، وَالمُفَرِّقونَ بَینَ الأَحِبَّةِ ، وَالباغونَ البُرَآءَ الرُّخصَةَ . اُولئِکَ یَقذَرُهُمُ الرَّحْمنُ عَزَّ وجَلَّ.

«تاریخ دمشق، ج ۷، ص ۸۶»