به گزارش افکارنیوز،

آیا اظهار عشق و محبت بین دختر و پسر به منظور ازدواج، گناه است؟

همه مراجع: آرى، این کار حرام است؛ ولى مى‌ تواند از او خواستگارى کند.

منبع:
آیت الله سیستانى، سایت، محبت؛ آیت الله مکارم،استفتاءات، ج 2، س 1049 و 1075 و دفتر همه مراجع.