به گزارش افکارنیوز،

در منابع آمده است که آن حضرت آدم و حوا فرزندان زیادی داشتند.[1] طبری، مورخ مشهور آورده است که حضرت حوا در زندگی با حضرت آدم صد و بیست حمل داشتند که برخی از زایمان‌های وی دو قلو بوده است.[2]

در قرآن آمده است: وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا کَثِیراً وَ نِساءً[3] این جمله می گوید:" خداوند از آدم و همسرش، مردان و زنان فراوانى بوجود آورد" و از این تعبیر استفاده می شود که تکثیر نسل فرزندان آدم تنها از طریق آدم و همسرش صورت گرفته است و موجود ثالثى در آن دخالت نداشته است.

لازمه این سخن آن است که فرزندان آدم (برادر و خواهر) با هم ازدواج کرده باشند زیرا اگر آنها با نژاد و همسران دیگرى ازدواج کرده باشند کلمه" منهما" (به معنای: از آن دو) که در این آیه شریفه آمده است، صادق نخواهد بود.

این موضوع در احادیث متعددى نیز وارد شده است و زیاد هم جاى تعجب نیست چه اینکه طبق استدلالى که در بعضى از احادیث از ائمه اهل بیت نقل شده این ازدواج‌ها مباح بوده زیرا هنوز حکم تحریم ازدواج خواهر و برادر نازل نشده بود، بدیهى است ممنوعیت یک کار، بسته به این است که از طرف خداوند تحریم شده باشد. چه مانعى دارد که ضرورت‌ ها و مصالحى ایجاب کند که در پاره ‌اى از زمان ‌ها مطلبى جائز باشد و بعدا تحریم گردد.

در اینجا احتمال دیگرى نیز داده شده که: فرزندان آدم با بازماندگان انسان‌هاى پیشین ازدواج کرده‌ اند زیرا طبق روایاتى آدم اولین انسان روى زمین نبوده، مطالعات علمى امروز نیز نشان می دهد که نوع انسان احتمالا از چند میلیون سال قبل در کره زمین زندگى می کرده، در حالى که از تاریخ پیدایش آدم تا کنون زمان زیادى نمی گذرد، بنا بر این باید قبول کنیم که قبل از آدم انسان‌هاى دیگرى در زمین می زیسته ‌اند که به هنگام پیدایش آدم در حال انقراض بوده ‌اند، چه مانعى دارد که فرزندان آدم با باقیمانده یکى از نسل‌هاى پیشین ازدواج کرده باشد ولى همانطور که گفتیم این احتمال با ظاهر آیه فوق چندان سازگار نیست‌.[4]

پی نوشت:

[1] . ر.ک: ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج1، ص98.

[2] . جهت مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر ر.ک: طبری،‌ ترجمه تاریخ الطبری،(ترجمه ابو القاسم پاینده، تهران، اساطیر، چ پنجم، 1375ش)‌ج1، ص92.

[3] . سوره مبارکه نساء، آیه1.

[4] . تفسیر نمونه، ج‌3، ص246- 247.