به گزارش افکارنیوز،

حکم شرعی ازدواج با فرد شراب خوار چگونه است؟

همه مراجع: ازدواج با او جایز است ولى کراهت شدید دارد.

منبع:

امام خمینى، آیت الله نورى، آیت الله مکارم و آیت الله فاضل، العروة الوثقى، ج 2 م 7 ؛ آیت الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1298 ؛ آیت الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 298 ؛ آیت الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، م 2 ؛ آیت الله صافى، هدایة العباد، ج 2، م 4 و دفتر: آیت الله بهجت و آیت الله خامنه ‌اى.