سرویس مذهبی افکار- محبوب ترين كس در نزد خداوند متعال كسى است كه از گناهانش توبه كننده باشد، چنانچه در قرآن مى خوانيم :
اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوابین
البتّه خداوند متعال توبه کنندگان(از گناه) را دوست دارد.

حضرت خاتم الانبیاء(ص) فرمود: هیچ موجودى در پیشگاه حقتعالى محبوبتر از مرد و زن توبه کننده نیست
و همچنین آن حضرت فرموده:
التّائبُ حَبیبُ اللّه توبه کننده از گناه محبوب خداست.

حضرت باقر(ع) فرمود:
اگر مردى در شب تاریک شتر با توشه اش را در سفر گم کند و سپس ‍ پیدا کند چقدر خوشحال مى شود، همینطور است در ارتباط با انسانى که راه اصلى حق را گم کرده و گناه و معصیت خدا را انجام داده و حال، توبه کرده خداوند متعال هم بیشتر از او نسبت به توبه کنندگان فرحناک و خورسند و خوشحال مى شود.

و در جاى دیگر مى فرماید:
خداوند متعال به توبه بنده اش خوشحال تر است از مرد عقیمى که بعد داراى فرزند شود و از کسى که گمشده اش را پیدا کند و از تشنه اى که به آب مى رسند(آنها چقدر خوشحال مى شوند که به فرزند برسند یا گمشده اش را پیدا کرده، یا وقتى که به آب مى رسد چه حالت فرحناکى دارد.) خدا هم وقتى ببیند بنده اش توبه کرده از اینها بیشتر خوشحال مى شود زیرا خدا بنده اش را خیلى دوست دارد.

شهید آیة اللّه دستغیب رضوان اللّه تعالى علیه در کتاب استعاذه اش مى گوید: پس از آنکه حضرت نوح على نبینا و آله و علیه السلام نفرین کرد و همه کفار غرق شدند ملکى در پیش او ظاهر شد. شغل حضرت نوح(ع) کوزه گرى بود کوزه هائى از گِل درست مى کرد و پس از خشک کردن مى فروخت. ملک کوزه ها را یکى یکى از حضرت نوح(ع) مى خرید و پیش چشمش آن را خُرد مى کرد و مى شکست حضرت نوح(ع) ناراحت شد و به او اعتراض ‍ کرد که این چه کاریست مى کنى؟ گفت به تو مربوط نیست من خریده ام و اختیارش را دارم.
حضرت نوح(ع) فرمود: بله لکن من آن را ساخته ام، مصنوع من است، ملک گفت کوزه هائى ساخته اى، نه اینکه خلق کرده اى، اینک من که آن را مى شکنم تو ناراحت مى شوى چطور نفرین کردى که این همه خلق خدا هلاک گردند در حالى که خدا بنده را خلق کرده و آنها را دوست دارد، پس از این قضیه از بس گریه کرد نامش را نوح گذاشتند.

غرض شفقّت پروردگار است خالق، مخلوق خودش را دوست مى دارد، خدا به پیغمبرش عتاب مى فرماید که چرا نفرین کردى این همه خلق هلاک شوند به خاطر اینکه خدا بنده اش را دوست دارد. و در قرآن آنها را مى ترساند و سفارش مى کند مبادا فریب شیطان را بخورید دنیا سراى فریب است شیطان دشمن است.

این آیات و روایات حاکى از اینست که خداوند متعال انسانهائى را که گناه و معصیت کرده اند و از کار خود پشیمان شده اند و در خانه حق مى آیند و توبه مى کنند خوشحال مى شود زیرا به انسان علاقه دارد و دوست ندارد بندگانش به دوزخ سرازیر گردند.

قصص التوابین