به گزارش افکارنیوز ، امام باقر علیه السلام فرمودند:

سه چیز اگر در کسی باشد خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا میکند:

1-یتیمی را پناه دهد.

2-به ناتوان رحم کند.

3-با پدر و مادرش مهربان باشد.

 

منبع : محاسن/ج1/ص8