به گزارش افکارنیوز،

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اسراف کننده سه نشانه دارد: آنچه در شأنش نیست خریدارى مى‌ کند، آنچه در شأنش نیست مى‌ پوشد و آنچه در شأنش نیست مى‌ خورد.

خصال ص. ۱۲۱، ح. ۱۱۳ -تفسیر نورالثقلین ج. ۱، ص. ۷۷۲، ح. ۳۱۳