به گزارش افکارنیوز ، امام علی علیه السلام فرمود:

"إنَّ اعظَمَ الحَسَرَاتِ یَومَ القیامَةِ حَسرَةُ رَجُل کَسَبَ مالاً فی غَیرِ طاعَةِ اللهِ فوَرِثَهُ رَجُلٌ فانفَقَهُ فی طاعَةِ اللهِ سُبحانَهُ فَدَخَلَ بِهِ الجَنّة وَ دَخَلَ الاوَّلُ بِهِ النّارَ."

روز قیامت بزرگتـرین افسـوس، افسوس مردی است که مالی را به ناروا گـرد آورده به دوزخ رود و آن مـال را بـرای کسی به ارث گـذارد که در طاعت خداوند سبحان خرجـش نمـوده به بهـشت رود.

 منبع : نهج البلاغه حکمت ۴۲۹