به گزارش افکارنیوز،

پیامبر خداصلى الله علیه و آله می فرماید:هر گاه یکى از شما خواست که آنچه را از پروردگارش درخواست مى کند ، به او بدهد ،باید از همه مردم چشم امید برکَند و به غیر خدا هرگز امیدى نداشته باشد. پس هرگاه این از قلب او بر خدا عیان شد، هر چه را از وى بخواهد، به او مى دهد.