به گزارش افکارنیوز،

حال وهوای مه آلود شهر کاظمین عراق در تصویر زیر قابل مشاهده است.