به گزارش افکارنیوز ، هرکس در هر شب جمعه ، سوره واقعه را بخواند ؛

1) خداوند ، او را دوست مى دارد و محبوب همه مردمانش مى گرداند،

2) و هرگز در دنیا گرفتار درویشى، فقر، درماندگى.

3) و هیچ آفتى از آفات دنیا نخواهد شد.

4)  و از همراهان امیر مؤمنان (علیه السلام) خواهد بود.

این سوره ، ویژه امیرمؤمنان علی (علیه السلام) است و کسى در آن ، شریکش نیست.

منبع : ثواب الأعمال : 144 / 1