به گزارش افکارنیوز،

آیا در نماز می توان برای توجه اطرافیان، با بلند گفتن ذکر به چیزی اشاره کرد؟

همه مراجع: اگر کلمه‌اى را به قصد ذکر بگوید مثلًا به قصد ذکر بگوید: «اللّٰه أکبر» و در موقع گفتن آن، صدا را بلند کند که چیزى را به دیگرى بفهماند اشکال ندارد، ولى چنانچه به قصد این که چیزى به کسى بفهماند بگوید - اگر چه قصد ذکر هم داشته باشد - نماز باطل مى‌ شود.

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع؛ ج‌1، م 1134