به گزارش افکارنیوز،

صفحه اینستاگرامی آیت الله بهجت قدس سره عکس‌نوشتی درباره حقّ‌الناساز بیانات ایشان منتشر کرد و نوشت:

خاطره یکی از شاگردان حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره

شخصی از حضرت آیت الله العظمی بهجت درخواست دستوری فرمود. آقا که همیشه مشغول ذکر بودند، سر بلند کردند و فرمودند :«تا می‌توانید گناه نکنید» سپس سر به زیر انداختند و مجدّداً مشغول ذکر شدند.

بعد از چند لحظه سر بلند کردند و فرمودند: «اگر احیاناً گاهی مرتکب شدید سعی کنید گناهی که در آن حقّ‌الناس است نباشد». باز سر به زیر انداخته و مشغول ذکر شدند.

و بعد از چند لحظه باز سر بلند کردند و برای سومین بار فرمودند: «اگر گناه مرتکب شدید که در آن حقّ‌الناس است سعی کنید در همین دنیا آن را تسویه کنید و برای آخرت نگذارید که آن جا مشکل است.»

برگرفته از کتاب فریادگر توحید، ص ٢١٨