به گزارش افکارنیوز،

رسول خدا صلی الله وعلیه می فرماید:

رنج و سختى و غمى حتى اگر آن غم ملال خاطرى باشد به مؤمن نرسد مگر آن که خداوند در قبال آن از گناهان وى محو نماید.

تحف العقول. ۱ ص۶۳.