به گزارش افکارنیوز،

صفحه احکام شرعی سایت khameneie.ir در اینستاگرام درباره حکم شرعی پوشیدن لباس جنس مخالف نوشت:

اگر زن یا مرد در خلوت لباس‌های یکدیگر را بپوشند و أدای رفتارهای جنس مخالف را در آورند، آیا اشکال دارد؟

اگر با قصد تشبه به جنس مخالف، لباس او را بپوشد و مانند او رفتار کند، جایز نیست.