به گزارش افکارنیوز،

آیت الله علماء از مرحوم آیت الله شیخ محمد نصیرى و او از پدرش و ایشان از استادش مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا ملکى تبریزی نقل نموده اند :

برای حاجات مهم ١٠ شب با وضو در یک ساعت مشخص ٢ رکعت نماز و بعد از آن ١١٠ مرتبه صلوات و پس از آن ١٥٧٠ مرتبه ذکر یاعلی بگوید و سپس ٣ صلوات بفرستد ـ

عارف بالله مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی فرموده اند : این برو برگرد ندارد ، از ختوماتى است که حتما نتیجه گرفته مى شود ، تجربه شده است .