به گزارش افکارنیوز،

آیا زن در انتخاب وطن مستقل است یا تابع شوهر است؟ پاسخ این سوال را در زیر می خوانید.

آیت الله اراکی(ره): زن اگر شرط مکان نکرده باشد، تابع است؛ چه در وطن اصلی شوهر چه در وطن اتخاذی.

بقیه مراجع: مستقل است؛ مگر آنکه در اراده و زندگی خود را تابع شوهر بداند.

پی نوشت:

امام(ره)، تحریر الوسیله، ص258، م3. رهبری، اجوبة الاستفتائات، س 704. آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی(ره)، خویی(ره): منهاج الصالحین، ج1، م 927. آیات عظام صافی، گلپایگانی(ره): هدایة العباد، ج1، م 1154. آیت الله نوری، استفتائات، ج1، س164. آیت الله مکارم، استفتائات، ج 2، م223. آیت الله بهجت(ره)، استفتائات، ج2، س3017. آیت الله فاضل(ره)، جامع المسائل، ج 1، س 471و472. آیت الله اراکی(ره)، استفتائات، س47. آیت الله تبریزی(ره)، استفتائات، ج2، س 407 و 408. جامع احکام، رضوی، م 381.