به گزارش افکارنیوز،

اگر دختر گفت پدر و مادرم رضایت قلبى به ازدواج دارند؛ آیا مى ‌توان به صرف گفته او - بدون اذن پدر - با وى ازدواج کرد؟

همه مراجع: در اذن پدر، اظهار لازم است و رضایت قلبى کافى نیست.

منبع:

آیت الله تبریزى، استفتاءات، س 1457 و صراط النجاة، ج 1، س 826؛آیت الله سیستانى، سایت، موقت، س 33؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س 19؛آیت الله خامنه‌اى، استفتاء، س 87 ؛آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 917 و دفتر:آیات عظام بهجت، فاضل، وحید، صافى و نورى.