به گزارش افکارنیوز،

حاج آقا مجتبی تهرانی در سال ۱۳۱۶ ه. ش. در خانواده‌ای از اهل علم، معرفت و شهادت در تهران به دنیا آمد. پدر ایشان مرحوم آیت ‌الله میرزا عبدالعلی تهرانی، از شاگردان مرحوم "حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی"، فقیهی مجاهد و عارفی سترگ بود که در زمان تاریک حکومت پهلوی اوّل، با همراهی و رفاقت مرحوم "آیت الله شاه آبادی بزرگ"، به اقامه جماعت در مسجد جامع "بازار تهران" مشغول بود و در امر تربیت نفوس مستعدّ و راهنمایی سالکان الی ‌الله‌ تعالی اهتمام ویژه داشت.

 

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی

تصاویری دیده نشده از آیت الله مجتبی تهرانی