به گزارش افکارنیوز ، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمودند:

پنج چیز دل راصفا می دهد و سختی قلب را برطرف می کند:

1) همنشینی علما

2) دست به سر یتیم کشیدن

3) نیمه شب استغفار کردن

4) کم خوابیدن شب

5) روزه

منبع : نصایح صفحه۲۱۸