به گزارش افکارنیوز ، مردى نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت:

به من کارى بیاموز که:

خداوند به سبب آن مرا دوست بدارد،

و مردم نیز دوستم بدارند،

و خدا دارایى ام را فزون گرداند،

و تندرستم بدارد،

و عمرم را طولانى گرداند،

و مرا با تو محشور کند.

حضرت فرمود:

«اینهایى که گفتى شش چیز است که به شش چیز،نیاز دارد:

1) اگر مى خواهى خدا تو را دوست بدارد،از او بترس و تقوا داشته باش.

2) اگر مى خواهى مردم دوستت بدارند ، به آنان نیکى کن و به آنچه دارند، چشم ندوز.

3) اگر مى خواهى خدا دارایى ات را فزونى بخشد،زکات آن را بپرداز.

4) اگر مى خواهى خدا بدنت را سالم بدارد ،صدقه زیاد بده.

5) اگر مى خواهى خداوند عمرت را طولانى گرداند، به خویشاوندانت رسیدگى کن.

6) و اگر مى خواهى خداوند تو را با من محشور کند، در پیشگاه خداى یگانه قهّار،سجده طولانى کن.

 

منابع : اعلام الدین ص 268 - بحار الأنوار ج 85 ص 164 ح 12