به گزارش افکارنیوز ، مردی به حضور پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) رسید و پرسید : «ای رسول خدا ! من سوگند خورده ام که آستانه ی در بهشت را ببوسم ، اکنون چه کنم ؟»

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند : پای مادر و پیشانی پدرت را ببوس ، ( اگر چنین کنی، به مراد خود در مورد بوسیدن آستانه ی در بهشت می رسی.)

او پرسید : پدر و مادرم از دنیا رفته اند ، چه کنم؟

پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند : برو و قبور آن ها را ببوس.

منبع : الاعلام، ص24