به گزارش افکارنیوز،

تعدادی از اساتید دانشگاه های کانادا به زیارت حرم امیر المومنین مشرف شدند. در سال های اخیر بویژه پس از برقراری امنیت در عراق سفر گروه های علمی خارجی وتشرفشان به عتبات رو به افزایش است.