به گزارش افکارنیوز،

پیامبر اکرم صلی الله وعلیه آله وسلم می فرماید:

لبخندهای زن  وشوهر به همگام برخورد با یکدیگر ویا هنگام خداحافظی صدقه است وبه اندازه انفاق فی سبیل الله ارزش دارد.