به گزارش افکارنیوز،

امام صادق(علیه السّلام) فرمود:

الواح موسى و عصاى موسى نزد ما است و ما وارث همۀ پیغمبرانیم.

منبع : الکافی , جلد 1 , صفحه 231