به گزارش افکارنیوز،

همه مراجع: خیر، پس از بر طرف شدن عذر قضا کردن نمازهایى که با تیمم خوانده شده لازم نیست.

منبع:
توضیح‌ المسائل مراجع، م 727؛ آیت‌ الله نورى، توضیح ‌المسائل، م 728؛ آیت‌ الله وحید،توضیح‌ المسائل، م 734 و دفتر آیت ‌الله خامنه ‌اى.