به گزارش افکارنیوز ، پیامبر خدا (ص) فرمودند:

وقتى روز قیامت فرا رسد، خداوند به گروهى از امتم بال می‌دهد تا با آنها از آرامگاهشان به سمت بهشت پرواز کنند، در آنجا خوش و مرفّه و هر طورى که بخواهند به سر مى‌ برند، فرشتگان به آنها می‌گویند:

آیا شما حساب را دیدید؟

جواب مى‌دهند؛ ما حسابى ندیدیم.

آیا در پل صراط مجازات شدید؟

جواب مى‌دهند: ما پل صراطى ندیدیم.

سپس مى‌گویند: آیا جهنّم را دیدید؟

مى‌ گویند: ما چیزى ندیدیم.

آنگاه فرشتگان مى‌گویند: شما از امّت کدام پیامبرید؟

جواب مى‌دهند: از امّت حضرت محمّد(ص).

فرشتگان مى‌ گویند شما را به خدا سوگند، بگویید؛ کار شما در دنیا چه بود؟

مى‌گویند: ما دو خصلت داشتیم که خداوند به خاطر آن این مقام را با لطف و رحمت خود مرحمت کرد.

مى‌پرسند: آن دو خصلت چه بودند؟

در خلوت از خدا شرم مى‌ کردیم مرتکب گناه شویم

دیگر آن که هر چه خداوند روزى ما کرده بود راضى بودیم.

فرشتگان مى‌گویند، این مقام زیبنده شماست.

 

منبع : مجموعه ورام، آداب و اخلاق در اسلام، ص: 423