به گزارش افکارنیوز، امام صادق علیه السلام فرمودند :

به تبداران خود، سیب بدهید؛ چرا که هیچ چیز، سودمندتر از سیب نیست.

أطعِموا مَحمومیکُمُ التُّفّاحَ ؛ فَما مِن شَیءٍ أنفَعَ مِنَ التُّفّاحِ .

 

منبع : کافی ج 6 ص 357