اجر و پاداش صله رحم در روایات

به گزارش افکارنیوز ، امام صادق علیه السلام فرمودند :

صله رحم،خلق را نیکو و دست را با سخاوت، نفس را پاکیزه و روزی را زیاد کند و اجل را تاخیر اندازد.

 امام رضا علیه السلام:

صله رحم کن، هر چند به دادن آب به آنها باشد، و بهترین صله رحم آزار نرسانیدن به آنهاست، وصله رحم مرگ را تاخیر اندازد و موجب دوستی خانواده می گردد.

امام علی علیه السلام:

به ارحام خود بپیوندید، هر چند با سلام کردن باشد،زیرا خداوند در قیامت در مورد خود و ارحام سوال و باز خواست می کند.

امام سجاد علیه السلام:

قطع کننده رحم،را دوست خود نگیرید زیرا خداوند در سه جای قرآن کریم او را مشمول لعن خود قرار داده است.

منبع : اصول کافی ج۲ ص۱۵۰